අභ්‍යාවකාශයේ ඉඳන් බිමට පැනලා ලෝකයම පුදුම කරමින් තැබූ ලෝක වාර්තාව ගැන පුදුම හිතෙන කතාව - Video

ඕස්ට්‍රියා ජාතික පුද්ගලයෙකු විසින් අභ්‍යාවකාශයේ සිට පොළොවට පැන නව වාර්තාවක් පිහිටුවීමට සමත් වී තිබෙනවා.

ඒ පුද්ගලයෙකු විසින් ළඟාකර ගත් මෙතෙක් ඉහළම වේගය හෙවත් පැයට කිලෝමීටර් 1346 ක වේගයක් සනිටුහන් කරමින්.

එම අගය ශබ්දයේ වේගය මෙන්ම සුපර්සොනික් යානයක වේගය ද ඉක්මවා යාමක් වනවා.

ඔහු එසේ පහළට පැන තිබුණේ පෘතුවියේ සිට අඩි
එක්ලක්ෂ විසිඅටදහසක් (128,000) ඉහළ සිටයි.

මොහු ඉතිහාස ගතවන්නේ මෙම දක්ෂකම පෑ ලොව පළමු පුද්ගලයා ලෙසයි.