සමලිංගිකයින් වෙනුවෙන් අධිකරණය අද ලබා දුන් ‍ඓතිහාසික තීන්දුව මෙන්න

සමලිංගික ක්‍රියා තවදුරටත් අපරාධ වරදක් නොවන බව ඉන්දියාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණට ඓතිහාසික තීන්දුවක් ලබා දෙමින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

ඉන්දීය දණ්ඩ නීතී සංග්‍රහයේ 377 වන වගන්තිය යටතේ සමලිංගිකත්වය සලකා තිබුණේ අපරාධයක් ලෙසයි.

ඒ හේතුවෙන් සමරිසි පුද්ගලයින්ගේ සහ සංක්‍රාන්තික
ලිංගිකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සංවිධාන විසින් එම වගන්තිය අහෝසි කර ගැනීම සඳහා දැඩි සටනක් ගෙන ගිය අතර මෙසේ එම නීතිය අහෝසි කරමින් ලබා දුන් තීන්දුව ඔවුන්ට ඉමහත් සතුටට හේතුවී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එම නිසා ඔවුන් අධිකරණ භූමියෙන් පිටත ප්‍රීති ඝෝෂා නඟමින් සිය සතුට පළ කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර ඇතමුන්ගේ නෙත්වලින් සතුටු කඳුළු පවා වැගිරුණ බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියේ.