ආණ්ඩුව පෙරලන්න කොළඹට ඇවිත් බිම පෙරලුණු මිනිස්සු බුකිය කළඹයි – Photos

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් සංවිධානය කළ ජන බලය කොළඹට විරෝධතා රැළිය අවසන් වුණා.
මෙම විරෝධතාව අතරතුර සිදුවූ සිදුවීම් සහිත වීඩියෝ සහ ඡායාරූප දැන් මුහුණුපොත පුරා හුවමාරු වෙන්න පටන් අරන්.
ඒ අතරින් අපූරු ඡායාරූප කිහිපයක් අපිට හමුවුණා.
එහි දැක්වෙන්නේ ජන බලය කොළඹට විරෝධතාවට එක්වූ කිහිප දෙනෙකු ස්ථාන කිහිපයක බිම වැටී
සිටින අයුරු සහ නිදා සිටින අයුරුයි.

එම ඡායාරූප පහතින්…