තමන්ගේ නිරුවත් දර්ශන නැරඹීමට Emilia දෙමාපියන්ට ආරාධනා කරයි

Emilia Clarke කියන්නේ කවුද කියන එක මුළු ලෝකයම දන්නවා.

ඇය හොලිවුඩ් හි ජනප්‍රිය චිත්‍රපටියක් වූ Game of Throne චිත්‍රපටියේ ප්‍රධාන නිළිය ලෙස රඟපෑ නිළියයි .

මෙම චිත්‍රපටිය ලෝකය පුරාම අවධානයට ලක්වුණු අතර ලෝකය තුල දැඩි කතාබහකට ලක්වුණු චිත්‍රපටියක් .

මෙම චිත්‍රපටිය තුල පුර්ණ නිරුවත් චරිත කිහිපයක්ම
ඇතුලත් වූ අතර එහි ප්‍රධාන නිළිය ලෙස රඟපෑ Emilia Clarke ද මෙම දර්ශන වලට සහභාගී වුනා .

එම සමහර දර්ශන වල ඇය සම්පුර්ණයෙන්ම නිරුවත් වූ අතර අගේ උණුසම් ශරීරය මුළුමනින්ම ලෝකයට දැකගන්නට හැකිවුණා .

ඇය පසුගිය දිනක විදෙස් මාධ්‍ය වැඩසටහනකට සහභාගී වීමේදී මේ පිළිබදව කියා සිටියේ ඇයගේ පුර්ණ නිරුවත් දර්ශන නැරඹීමට ඇය අගේ දෙමවුපියන්ටද ආරාධනා කරන බවයි .

තවද ඇය මෙම දර්ශන වලට නිරත වූ වෙලාවේ දැඩි කම්පනයකටද ලක්වූ බවට වැඩිදුරටත් වැඩසටහන තුලදී ප්‍රකාශය කර සිටියා.