මාලිංගගේ උන්මාදය දික්වැල්ලටත් - ආසියානු කුසලානය වෙනුවෙන්ම නව රැවුල් විලාසිතාවකින් සැරසෙයි! (VIDEO)

ආසියානු කුසලානය වෙනුවෙන් සිය රැවුල් විලාසිතාව වෙනස් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක නිරෝෂන් දික්වැල්ල කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ ලසිත් මාලිංග සහ ඇන්ජලො මැතිවුස්ද සිය රැවුල් විලාසිතාව වෙනස් කරමින් සමාජජාලා මාධ්‍යවලට විඩියෝ නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

ලොව පුරා ප්‍රචලිත වූ  #BreakTheBeard අභියෝගය අනුගමනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් මෙලෙසින්
සිය රැවුල් විලාසිතාව වෙනස් කොට තිබෙනවා.

නිරෝෂන් දික්වැල්ල සිය රැවුල් විලාසිතාව වෙනස් කළ අයුරු