දමිත් අසංක වෙනුවෙන් චාමර වීරසිංහත්

ගායන ශිල්පී දමිත් අසංක පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්වූ පුවත් හේතුවත් සමගින් ඇතැම් පිරිස් දමිත් අසංක විවේචනය කර තිබුනා. එවැනි පසුබිමක දමිත් අසංක කලාකරුවා වෙනුවෙන් කීර්ති පැස්කුවල් මහතා වැල්ලවාය පොලිස් ස්ථාධිපතිට කතා කොට දැනුවත් වී තැබූ සටහනක් ෆේස්බුක් සමාජජාලා මාධ්‍යයේ කතාබහට ලක්ව තිබුනා.

මේ අතර දමිත් අසංකගේ සාමකාලින ගායකයෙකු වන චාමර වීරසිංහ ද තම ෆේස්බුක් පිටුවේ ඉතා
හැගුම්බර සටහනක් මෙසේ තබා තිබුනා.