"එක සිංහල අකුරක් හෝ නෑ, වැලිගම දුම්රිය ස්ථානයේ නාම පුවරු ඉන්දියානු භාෂාවකින් නම් කරයි" ඇත්ත කතාව මෙන්න! (PHOTOS)

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිගම දුම්රිය ස්ථානයේ නාම පුවරු සම්බන්ධයෙන් සමාජජාලා මාධ්‍යයන්හී කතාබහක් ඇතිව තිබුනි. ඒ වැලිගම දුම්රිය ස්ථානයේ නාම පුවරු ඉවත් කර ඉන්දියානු භාෂාවන්ගෙන් එම නාම පුවරු නම් කිරීම හේතුවෙන්.

මේ බව දැක්වෙන ඡායාරූප සමාජජාලා වෙබ් අඩවියන්ගේ හුවමාරු වූ අතර සිදුවීම දැඩි ආන්දෝලනයට තුඩු දී තිබුනා. කෙසේ වෙතත් මේ
පිළිබදව සොයාබැලූ නෙත් ගොසිප් වෙත අනාවරණය වූයේ වැලිගම දුම්රිය ස්ථානයේ මෙලෙසින් නාම පුවරු වෙනස් කර තිබෙන්නේ තාවකාලිකව බවයි.

එම ස්ථානයේ රූගත කෙරෙන ඉන්දියානු චිත්‍රපටයක් උදෙසා මෙලෙසින් නාම පුවරු වෙනස් කර තිබෙන බව සදහන්.