උමාරියාගේ විවාහයට උමාරා සුභ පතයි

පහුගිය දවස්වල හැමෝම කතා වුණේ ගායන ශිල්පිනී උමාරියා සිංහවංශගේ දෙවැනිවරට සිදු වූ විවාහය ගැනයි. ඉතින් මේ විවාහයට ගොඩක් දෙනා සුභ පතද්දී උමාරියාගේ සහෝදරිය වන උමාරා සිංහවංශත් මේ දෙන්නාට සුභ පතා තිබුණා. ඇය සිය
ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ගිණුමේ මේ විදිහට සුභ පැතුමක් සටහන් කර තිබුණා.


gossip lanka