රවීන්ද්‍ර රන්දෙණියගේ පුත් විවාහ දිවියට - (Photos)

ප්‍රවීන නළු රවීන්ද්‍ර රන්දෙණියගේ පුත් සමීරගේ විවාහ මංගල උත්සවය පසුගියදා පැවැත්වුණා.

රවීන්ද්‍ර ගේ වැඩිමල් පුතු රිෂි ගේ බිරිය ඇන්ජෙලාගේ නැගණිය වූ ඉෂානි මෙහිදී සමීරගේ මනාලිය වුණා.

කලාකරුවන් රැසක් පැමිණි එම උත්සවයේ ප්‍රකට ගායන හා  ඡායාරූප ශිල්පි  දයාන් විතාරණ
පුද්ගලිකව ලබාගත් ඡායාරූප පෙළකි මේ..