පුබුදුයි මාෂි ආයෙත් විවාහ වෙලාද?

පුබුදු චතුරංගයි මාෂි සිරිවර්ධනයි කියන්නේ කලා ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න ජනප්‍රියතම තරු දෙකක්නේ.

මේ දෙන්නා පහුගිය කාලේදි විවාහ වුණානේ. ඉතින් මේ වෙද්දිත් මේ දෙන්නාගේ විවාහය ගැන ආයෙත් කතාබහක් ඇති වෙලා.

ඒ තමයි පුබුදු - මාෂි නැවතත් විවාහ වෙලා කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේ දෙන්නා මංගල ඇඳුමෙන් සැරසී සිටින ඡායාරූප කිහිපයක් නිසා.

හැබැයි මේ දෙන්නා මෙහෙම සැරසිලා ඉන්නේ නම්
ෆොටෝෂූට් එකකට.

එම ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්...