හිටපු ඇමති මර්වින් සිල්වා ටීනාට පෙම් බඳියි

බෙලිමල් කියලා කියන්නේ ටීවී දෙරණ මගින් විකාශය වෙන අලුත්ම වැඩසටහනක්.

ඉතින් මෙවර බෙලිමල් වැඩසටහනට සහභාගී වෙන්නේ හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා සමග නිරූපිකා ටීනා ශනෙල්.

මේ සෙනසුරාදා උදෑසන 10 ට ටීවී දෙරණ හා එක්වන
ඔබට මේ අපූරු වැඩසටහන බලාගන්න පුළුවන් වෙයි.