බැතිමතුන් දහස් ගණනක ඔළුවේ පොල් ගසා ආශීර්වාද ඉල්ලු පුජාව ලොව පුරා කතාබහට ලක්වෙයි - Photos

ඉන්දියාවේ වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන Aadi Perukku උත්සවය පසුගියදා අවසන් වී තිබෙනවා. මෙහිදී ඇතැම් පිරිසට දෙවියන් ආවේශ වී තිබෙන අතර එම අවස්ථාවේදී 1000 ට පමණ හිසේ පොල් ගෙඩිය බැගින් ගසා තිබෙනවා. මෙම අවස්ථාව ඇතැම් අයට වේදනාකාරී අවස්ථාවක් වී තිබෙන අතර ඇතැම් අයගේ හිස තුවාල වී තිබෙන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය සදහන් කර තිබෙන්නේ.

 ඒ හේතුවෙන් තුවාලකරුවන්ට එම ස්ථානයේදීම ප්‍රතිකාර කර තිබෙන බවත් සදහන්. මෙම උත්සවය පවත්වා තිබෙන්නේ ඉන්දියාවේ Sri Mahalakshmi
කියන කෝවිලයෙයි.