තිලකරත්න දිල්ශාන් පුතු දිශාල්ගේ උපන් දිනය සැමරූ හැටි! (PHOTOS)

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක තිලකරත්න දිල්ශාන්ගේ බාල පුතු දිශාල්ගේ පළමු උපන්දින සැමරුම ඊයේ
දින (27) පැවැත්වුනා.

එම අවස්තාවේ ඡායාරූප පහතින්,