කොල්ල කල්ලියක් නිවසක් මංකොල්ල කා නිවසේ කාන්තාවකුත් දූෂණය කර පැන යයි..

යාපනය වඩුක්කොඩෙයි අරාලි ප්‍රදේශයේ ඊයේ (30) අලුයම නිවසක් මංකොල්ල කෑමට පැමිණි පිරිසක් විසින් නිවසේ කාන්තාවක්ද දූෂණය කොට පලා ගොස් ඇති බවට පැමිණිල්ලක් ලැබී ඇතයි වඩුක්කොඩෙයි පොලීසිය කියා සිටියේය.

අරාලි දකුණ ප්‍රදේශයේ පිහිටි අදාල නිවසට ඊයේ අලුයම 1 ට පමණ පැමිණි කොල්ල කල්ලිය විසින් නිවසේ තිබූ රත්‍රන් හා මුදල් කොල්ල කා නිවසේ සිටි
කාන්තාවක්ද දූෂණය කොට පලා ගොස් ඇති බවට වඩුක්කොඩෙයි පොලීසියට පැමිණිළි ලැබී ඇත.

දූෂණයට ලක් වූ කාන්තාව මේ වන විට යාපනය රෝහලට ඇතුලත් කොට ඇති අතර අදාල කොල්ල කල්ලිය සොයා වඩුක්කොඩෙයි පොලීසිය විසින් පුලුල් පරික්ෂණයක් ආරම්භ කොට ඇත.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ