යාපනයේ සරුංගල් සැනකෙලියෙන් උතුරේ ආරක්ෂාවටත් පණිවිඩයක්

යාපනය - අරියාලෙයි ප්‍රදේශයේ තරුණයින් පිරිසක් මේ දිනවල කලපුව ආශ්‍රිතව සරුංගල් සැණකෙළියක් සංවිධානය කර ඇති බව ප්‍රදේශවාසීන් පවසනවා.

 යාපනය අරියාලෙයි කලපු සීමාවේ සංවිධානය කරන ලද මෙම සරුංගල් සැණකෙළිය දැක බලා ගැනීමට යාපනයේ වැසියන් මෙන්ම විදේශීය සංචාරකයින්ද
පැමිණෙනු ලබයි.

මෙම සරුංගල් සැනකෙලිය සඳහා සහභාගී වූ තරුණයින්ද ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සරුංගල් සැණකෙළියක් පැවැත්වීම කෙරෙහිද අවධානය යොමු වී ඇති අතර එය සෑම වර්ෂයකම සිදු කිරීමටද පියවර ගෙන තිබේ.

ඉතා විශාල ප්‍රමාණයේ සත්ව ආකෘති, සංස්කෘතික ස්ථානීය ආකෘති හා අලංකාරවත් වෙනත් ආකෘති රැසකින් සමන්විතය සරුංගල් සකස් කොට තිබූ අතර ඇතම් ආකෘති මගින් උතුර මත් රකුසා ගිල ගෙන ඇති අයුරු හා විදෙස් රටවල ආගමන ඇතුලු ධීවර ආක්‍රමණ පිලිබඳව ජනතාවට අවබෝධ කරවීමේ උත්සහයක්ද මෙම සරුංගල් මගින් ප්‍රදර්ශනය කර ඇත.

ඊට අමතරව ගොවිතැනින් හා ධීවර රැකියාවෙන් විඩාවට පත් ප්‍රදේශවාසීන්ගේ විඩාව සංසිඳුවීම උදෙසාද මෙම සරුංගල් සැණකෙළිය ඉවහල් වූ බවට සැණකෙලිය සංවිධනාය කොට තිබූ අරියාලෙයි තරුණයින් වැඩි දුරටත් කියා සිටිනවා.