මව් හැපින්න සමඟ නයි පැටව් 37ක් මුදවා ගැනිමේ මෙහෙයුම (video)

රද්දොළුගම නිවසක් අසළ පස් බැම්මක් තුළ සිටි නයි පැටවුන් 37දෙනෙකු සමඟ අඩි පහක් පමණ දිග මව් සත්වයා මුදාගෙන රක්ෂිත වනයකට නිදහස් කර තිබෙනවා.

තරුණ සත්වවේදීන්ගේ සංගමයේ සාමාජික ප්‍රදීප් සංජය විසින් එය සිදුකර තිබුණා.

"නාජා නාජා" යන විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හදුන්වන ලංකාවේ වෙසෙන නාගයා සාමාන්‍යයෙන් වරකට
බිත්තර 10ත් - 30ත් අතර ප්‍රමාණයක් දමන බවත්, සියලුම බිත්තර පුපුරා පැටවුන් පිටතට පැමිනෙන අවස්තා තරමක් අඩු බවත්, මෙය සුවිශේෂි සිදුවීමක් බවත් ඔහු සඳහන් කර තිබුණා.

එම අවස්ථාවේ වීඩියෝ දර්ශණ පහතින්.