ටීනා අඩනිරුවත් මනාලියක් වෙලා

ටීනා ශනෙල් කියන්නේ කොයි කවුරුත් දන්න නිරූපණ ශිල්පිනියක් වගේම රංගන ශිල්පිනියක්. ටීනා ගැන පසුගිය දිනවල කතා වුනේ චන්දිමාල් ජයසිංහගේ උපන්දින සාදයට අැය හැඳ පැමිණි ඇඳුම නිසා.
නමුත් මේ වෙද්දි නම් ටීනා ගැන කතා වෙන්නේ ඈ Photoshoot එකක් සඳහා ඇඳි සාරියක් නිසා. මේ Photoshoot එකේ ඡායාරූප මේ වනවිට සමාජමාධ්‍ය
පුරා විසිරී පැතිරී යමින් පවතිනවා.

එම ඡායාරූප පහතින්..