කැලුම් ශ්‍රීමාල්ගේ දියණිය විවාහ දිවියට

ගීත රචකයෙක්, නිවේදකයෙක්, ක්‍රීඩා විස්තර විචාරකයෙක්, වැනි ක්ෂේත්‍ර ගණනාවකම නිරත වන කැලුම් ශ්‍රීමාල්ගේ දියණිය පසුගිය දිනෙක විවාහ දිවියට ඇතුළත් වුණා.

කැලුම්ගේ දියණිය වන පාරමී සමග විවාහ වූයේ නිරාන් කොස්තායි.


එම විවාහයේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්...