ඉතාලියේදී විවාහ වුණු දුෂ්‍යන්ත් , ස්ටෙෆනි එක්ක උපන්දිනය සැමරූ හැටි මෙන්න - Photos

යොවුන් ගායකයෙක් වන දුෂ්‍යන්ත් වීරමන් පසුගිය මාසයේදී ස්ටෙෆනි සිරිවර්ධන සමග විවාහ දිවියට පිවිසියා.

ඔවුන් දෙදෙනා විවාහ වුණේ ඉතාලියේදීයි.

කෙසේ වෙතත් ජනප්‍රිය යුවලක් නිසාම මෙම විවාහය ගැන සියළු දෙනාම සිටියේ විමසිල්ලෙනුයි.

මේ අතර දුෂ්‍යන්ත්ගේ උපන්දිනය ඊයේ දිනට යෙදී
තිබුනා.

මේ හේතුවෙන් සිය බිරිඳ ස්ටෙෆනි සමග උපන්දිනය සැමරූ හැටි පහතින් බලන්න