නැටුම අවසානයේ කලිසමෙන් එළියට පැනපු භාණ්ඩේ

FBI ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයෙකුට පහුගිය දවස හරි අපූරු අකරතැබ්බයක් සිදුවී තිබෙනවා.

ඇමෙරිකාවේ ඩෙන්වර් ප්‍රදේශයේ රාත්‍රී සමාජ ශාලාවකට ගොස් FBI ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයා නර්ථනයක නිරත වී තිබෙනවා.

එම අවස්ථාවේදී  අදාළ FBI ආරක්ෂක සාමාජිකයාගේ පිටුපස ප්‍රදේශයේ සගවාගෙන තිබූ
ගිනිඅවිය එකවරම බිම වැටීමෙන් ඒ අවට සිටි තරුණ තරුණියන් බියට පත්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එහිදී තරුණ FBI සාමාජිකයා ද කණස්සල්ලට පත්ව තමන්ගේ නර්ථනය නතර කර තිබෙනවා.