චන්දිමාල්ගේ ඊළඟ මනාලිය මාධවී ඇන්තනී – ජැක්සන් ඇන්තනීගේ දුව මාධවීගේ විවාහයට සියල්ල සූදානම්

ජැක්සන් ඇන්තනීගේ දුව මාධවී ඇන්තනී සිය විවාහයට සූදානම් වනවා.

මාධවීගේ අතගන්නා සහකරු වෙන්නේ මිලාන් ද සිල්වායි.

ඒවගේම මාධවීව ඇයගේ මංගල දිනයේදී ලස්සන
කරන්නේ ප්‍රවීණ රූපලාවන්‍ය ශිල්පී චන්දිමාල් ජයසිංහයි.