මිය ගිය පෙම්වතාගෙන් මෙළොවට දරුවෙකු බිහි කිරීමට යන අපූරූ පෙම්වතිය - Photos

Ayla Cresswell කියන්නේ මේ දවස්වල ඕස්ට්‍රේලියාවේ  කතාබහට ලක් වූ චරිතයක්. ඒ තම මිය ගිය පෙම්වතාගේ ශුක්‍රාණු ලබාගෙන ඉන් දරුවෙක් බිහි කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙන්නැයි අධිකරණයෙන් කළ ඉල්ලීමට ඉඩදීමත් සමඟයි. අවුරුදු තුනක් ආදරේ කළ තමන්ගේ පෙම්වතා වූ Joshua Davies 2016 වර්ෂයේ අගෝස්තු මස මිය යනවා. ඔහු මිය යාමට පෙර පෙම්වතියව විවාහ කර ගැනීමේ අදහසින් ඉදලා. නමුත් ඔහු අකල්
මරණයකට පත් වෙන්නේ පෙම්වතියට සදා දුකක් ලබා දෙමින්.

ඔහු තමාව විවාහ කර ගැනීමට කැමැත්තෙන් හිටි නිසා ඔහු මිය ගියත් ඔහුගේ දරුවෙකු හදාගැනීමට ඇයට උවමනා වුණා. ඒ නිසා ඇය ඔහු මිය ගිය දිනට පසුදිනම ඔහුගේ ශුක්‍රාණු ඉවත් කරගැනීමට අවශ්‍ය නීතිමය පියවර අරගෙන. පෙම්වතාගෙන් ශුක්‍රාණු ඉවත් කොට ගබඩා කිරීම සඳහා වෛද්‍යවරුන්ගේ සහය ලබාදීමට අධිකරණය ඉඩදුන්නා. නමුත් එම ශුක්‍රානුවලින් දරුවකු බිහි කිරීමට අධිකරණයෙන් අවසර දෙනතුරු බලාසිටීමට ඇයට  සිදු වුණා.

2016 සිට නඩුව විභාගය වුණා. 24 හැවිරිදි  අයිලාට තමන්ගේ අයිතිය තහවුරු කරගනිමින් දරුවකු බිහි කිරීමට එරට අධිකරණය අවස්ථාව ඇයගේ නඩු විභාගයක් එරට ඉතිහාසයේ ආන්දෝලනාත්මක නීති ප්‍රවේශයකට යොමුකිරීමට සමත් වුණා. එරට නීති ඉතිහාසයේ තීරණාත්මකම නඩුව එය බවත් පැවසෙනවා. ඒ අනුව තමන්ගේ ඩිම්බ හා පෙම්වතාගේ ශුක්‍රාණු එකතු කොට නළදරු ක්‍රමයට ඇයට දරුවකු බිහි කිරීමේ සම්පුර්ණ අයිතිය ලැබුණා.

"මම දන්නවා මට මේ අවස්ථාව හිමි වෙනවා කියලා. ඒ නිසයි මම බලපොරෝතුවෙන් නඩුවට මුහුණ දුන්නේ.." ඇය දුක සගවාගෙන සතුටු සිතින් එහෙම කියනවා.