අනිල් කපුර්ගේ දියණිය සෝනම් කපුර්ගේ විවහා උත්සවය ආරම්භ වෙයි (Video)

බොලිවුඩ් නළු අනිල් කපුර්ගේ රූමත් දියණිය බොලිවුඩ් නිළි සෝනම් කපුර් අද හෙටම විවහා වෙන්නයි යන්නේ.

මේ දිනවල ඒ සඳහා සුදානම් වෙන අතර මෙහෙන්දි උත්සවය පැවැත්වෙනවා.

සෝනම් කපුර්ගේ අත ගන්නේ ඇයගේ ආදරණිය
පෙම්වතා ආනාද් අහුජා. ඔහු ඉන්දියාවේ සිටින සුපිරි ව්‍යාපාරිකයෙක්.

මේ තියෙන්නේ ඇයගේ වෙඩින් එකට කට්ටිය සුදානම් වෙන හැටි..