ඉතාලියේදි ශ්‍රී ලාංකික තරුණියක් කරගත්තු දෙයින් ලැබිච්චදේ

අපේ රටේ තරුණ තරුණියන් ලොව කොහේ ගියත් කුමක් හෝ හපන්කමක් සිදුකරලා ශ්‍රී ලංකාවේ නම ලෝකේ පුරා ගෙනි යනු ලබනවා.

කටකතාවට ශ්‍රී ලාංකිකයින් ගැන අපේ රටේ සමහරක් පුද්ගලයින් එසේ පැවසුවත්, මේ සිදුවීම නම් ඇත්තටම විශේෂ සිදුවීමක්.

ඊට හේතුව ශ්‍රී ලංකාවේ සුරූපිනියක් ඉතාලියේදි
සුන්දරම තරුණියවීමයි.

ඉතාලියේ පාදුවා නගරයේ ජීවත්වන ශ්‍රී ලාංකික තරුණියක් එරට මිස් ඉතාලියා තරගාවලියට සමගාමීව පැවැති මිස් වෙනෙතෝ පළාත් තරගාවලියේ පළමු ස්ථානය දිනාගෙන තිබෙනවා.

ඉතාලි ජාතික තරුණියන් 28දෙනෙකු අභිබවා මෙම කිරුළ හිමි කරගෙන ඇත්තේ පාදුවා නගරයේ තම මාපියන් සමග ජීවත් වන සෙව්මි තාරකා ප්‍රනාන්දු නමැති තරුණියයි.

පසුගිය 11වැනිදා පාදුවා නගරයේ කම්පෝසම්පිරියෝ ප්‍රදේශයේ මෙම තරගය පවත්වා ඇති අතර, වෙනෙතෝ පළාත නියෝජනය කරමින් මිස් ඉතාලියා තරගයට මෙම ලාංකික තරුණිය සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා.