කෞෂාල් සිල්වාගේ බිරිඳ උපන්දිනය සැමරූ හැටි - (Photos)

ටෙස්ට් ක්‍රීඩක ‍කෞෂාල් සිල්වාගේ බිරිඳ වන ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍ය නිළි  භාග්‍ය හෙට්ටිආරච්චිගේ උපන්දිනය පසුගිය දිනක පැවැත්වුණා.


එම ඡායාරූප පහතින්....