චාමික සිරිමාන්නගේ නමට අපලයක්ලු

රියැලිටි තරු වේදිකාවෙන්ත බිහි වෙලා අද වන විට තමන්ගේම ආවේනිකත්වයෙන් ගීත ලෝකය තුළ ජනප්‍රියත්වයට පත් තරුවක් තමයි චාමික සිරිමාන්න කියන්නේ. ඔහුව බොහෝ වෙලාවට දැක ගැනීමට හැකියාව තියෙන්නේ ප්‍රසංග වේදිකාව නිසා ප්‍රසංග වේදීකාවේ නිතර වන අකරතැබ්බියක් ගැන චාමික
පසුගියදා සහභාගී වූ වැඩසටහනකදී කියලා තිබ්බා.

 එ් ඔහුගේ නමට තියෙන අපලය ගැනයි.

එම වැඩසටහන පහතින්