කෝටි ගණන් වියදම් කරලා මඟුල් කන සමාජයක, ධර්මානුකූලව යුගදිවියට පා තැබූ අපූරු යුවළ – Photos

විවාහය කියන්නේ කෙනෙකුගේ ජීවිතේ අලුත් පිටුවක් පෙරලන දිනයක්.
මේ විවාහය ණය වෙලා බොරු සෝබන කරලා අන්තිමට ප්‍රශ්න ගොඩකුත් එකතු කරගෙන ජීවිතේ එපාකරගන්න අය ඕනේ තරම් දැකලා ඇති.
ඒ අතරින් හරිම සරල කාටත් ආදර්ශයක් සපයන විවාහයක් ගැන මුහුණුපොතෙන් අපිට දකින්න ලැබුණා.
පවුලේ ඥාතීන් සහ හිතවතුන් එකතු කරගෙන
තෙරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලබමින් මෙම විවාහය සිදුකර තිබීම විශේෂත්වයක්.

එහි ඡායාරූප පහතින්..