වැඩි සද්දයක් නැතුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ඇන්ජලෝ පෙම්වතිය අරන් ගිහින් (Photos)

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්වල ඉන්න තවත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් තමයි ඇන්ජලෝ පෙරේරා කියන්නේ.

ගොසිප් බ්‍රෝ අපිට ආරංචියක් ආවා ඇන්ජලෝ විවහා වෙලා කියලා. ඒ ඔහු කාලයක් තිස්සේ ආදරය කළ පෙම්වතියවලු.

ඇය වෛද්‍යවරියක් කියලයි අපට නම් ආරංචි වුණේ.
කොහොම වුණත් මේ ගැන තව තොරතුරු හොයලා අපි Update කරන්නම්.

මේ තියෙන්නේ ඡායාරූප කිහිපයක්..