රුවන් සින්දු කියපු ශෙරිල්ගේ උපන්දින සාදය - Photos

රංගන ශිල්පිනී ශෙරිල් ඩෙකර්ගේ උපන්දිනය පෙරේදා දිනට යෙදී තිබුණා. ශෙරිල් ජනප්‍රිය ගායක රුවන් හෙට්ටිආරච්චිගේ බිරිඳයි.

ශෙරිල්ගේ මෙම උපන්දිනයට රුවන් තලවතුගොඩ ප්‍රදේශයේදී උපන්දින සාදයක් පවත්වා තිබුණා.

මෙම අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මෙන්ම රංගන ශිල්පීන් ඇතුළු ගායක
ගායිකාවන් පිරිසක්ද එක්ව සිටියා.

අදාළ අවස්ථාව පහතින් බලන්න