කොණ්ඩයේ ශක්තියෙන් යාපනයේ සෙල්ලයියා ගිනස්‌ වාර්තාවක්‌ තබයි

යාපනයේ පුන්නාලකට්‌ටවාන් ප්‍රදේශයේ පනස්‌ හතර හැවිරිදි පුද්ගලයකු ඔහුගේ කොණ්‌ඩයෙන් කිලෝ මීටරයක්‌ දුරට වෑන් රථයක්‌ ඇදගෙන ගොස්‌ 14දා ගිනස්‌ වාර්තාවක්‌ තබා තිබේ.

සෙල්ලයියා තිරුසෙල්වම් නමැති මොහු යාපනයේ පුන්නාලකට්‌ටවාන් ප්‍රදේශයේ පිහිටි සිත්ති විනයාගර් කෝවිලේ 43 වැනි වාර්ෂික මංගල්‍යය පැවති දිනය මේ සඳහා තෝරාගෙන තිබිණි.

 යාපනය පලාලි මාර්ගයේ එම කෝවිල අසල ඇති සිත්තිවිනයාගර් විද්‍යාලය ඉදිරිපිටින් මෙම වෑන් රථය
කොණ්‌ඩයේ ආධාරයෙන් කිලෝ මීටරයක්‌ දුර නොනවත්වා ඇද ගෙන ගොස්‌ ගිනස්‌ වාර්තාව පිහිටුවීමේ කාර්ය ආරම්භ කරන ලදී.

 එය සාර්ථකව ඉටු කිරීමෙන් පසුව සෙල්ලයියා තිරුසෙල්වම් මාධ්‍යයට පවසා ඇත්තේ ඔහුගේ මීළඟ ඉලක්‌කය සිය කොණ්‌ඩයේ ආධාරයෙන් කිලෝ මීටර් දෙකක්‌ දුරට ට්‍රක්‌ රථයක්‌ ඇදගෙන ගොස්‌ ගිනස්‌ වාර්තාවක්‌ පිහිටුවීම බවයි.gossip lanka