හැංගිලා හිටිය ශේෂාද්‍රි යළිත් කරලියට - (photos)

ප්‍රියසාද් පවුලේ පියා වගේම දියණියන් තිදෙනාද කලාවට සම්බන්ධයි. ශේෂාද්‍රි, දිනක්ෂි , ශනුද්‍රි මේ තිදෙනාගෙන් ශේෂාද්‍රි ගැන මෑතකදී කතාබහක් ඇතිවුණේ නැහැ.

ශේෂාද්‍රි සමාජමාධ්‍ය තුළින් සහ කලාවෙන් කාලයක් සැඟව සිටියා. ගොඩක් දෙනා බලාගෙන ඉන්නේ ශේෂාද්‍රි කලා නිර්මාණයකින් දකින්නයි. යළිත් ඇය සමාජ මාධ්‍ය තුළින් දැකගන්නට හැකිවෙලා. 
දියණියන් තිදෙනාම එකට සිටිනා ඡායාරූප කිහිපයක් මේ දිනවල අන්තර්ජාලයේ සැරිසරනවා.

මේ එම ඡායාරූපයි..