තෙරුණිගේ චරිතයට පණ පොවන මනීෂාගේ පෙමට වසර දෙකක් – පෙම්වතා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්

මනීෂා චංචලා කියන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ආදරයට සෑම විටම පාත්‍රවූ චරිතයක්.

ඇයව ගොඩක් අය හඳුනන්නේ තෙරුණි නමින්.

ඉතින් ඇයගේ ආදරයට මේ වනවිට වසර දෙකක් සපිරෙනවා.

ඇයගේ හිතදිනාගත් තරුණයා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ
නියැලෙන සාලින්ද උෂාන්.

gossip lanka