'කූඹියෝ' අවසන්වීම සටහන් තැබූ හැටි - (photos)

ස්වාධීන රූපවාහිනියේ විකාශය වූ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රසාදය දිනාගත් ‘කූඹියෝ‘ ටෙලි නාට්‍යය අවසන්වීමට සමගාමීව කොළඹ කිංස්බරි හෝටලයේ  පැවති
සම්මාන ප්‍රදානයට එහි රඟපෑ ශිල්පීන් හා නරඹන්නන් එක්විය.
gossip lanka