ගුවන් යානයක කාන්තාවක් කරපු ලැජ්ජා නැති වැඩේ සමාජ මාධ්‍ය කළඹයි - (Video)

රුසියාවට අයත්  Ural ගුවන් සේවයේ ගුවන් යානයක් තුර්කියේ Antalya නගරයේ සිට රුසියාවේ මොස්කව් නගරය දක්වා පියාසර කරන අතරතුර මගී කාන්වතාක් සිදු කල ක්‍රියාවක් මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ලොව පුරා පැතිර යමින් තිබෙනවා.

එම වීඩියෝවේ දැක්වෙන පරිදි කාන්තාවක් සිය යට ඇදුම ගුවන් යානයේ වායු සමීකරණයෙන් වේලා ගැනීමට උත්සහ කරන අතර එය ගුවන් යානයේ තවත් මගියෙක් වීඩියෝ කර තිබෙනවා.

ඇය විනාඩි විස්සක් පමණ සිය යට ඇදුම වේලා
ගැනීමට උත්සහ කල බවයි මගියෙක් විදෙස් මාධ්‍යකට පවසා තිබුනේ.