දරුවාගේ කෑම පෙට්ටියේ සැඟවුණු විෂඝෝරයා

සිය දරුවාගේ පාසල් දිවා ආහාර පෙට්ටියේ සැඟවී සිටි විෂඝෝර සර්පයෙක් එම දරුවාගේ මවට හසුවීමේ පුවතක් ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් වාර්තා වෙයි.

නොවැඩුන සර්පයා ළමයාගේ පාසල් ආහාර පෙට්ටියේ පියනක රැඳී සිටියදී මවට හසු වී ඇති බව සර්පයන් පාලනය කරන්නකු වන රොලී බරේල් (Rolly Burrell) පවසයි.

සර්ප අනතුරෙන් බේරීම සඳහා එම කාන්තාව සිය
ආධාර ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවේ එම ආහාර පෙට්ටිය වසා නිවසින් බැහැරට ගෙනයන ලෙස තමා උපදෙස් දුන් බව රොලී බරේල් වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේය.

එම දුඹුරු පැහැති සර්පයා ලෝකයේ අතිශයින් විෂඝෝර සර්පයකු හැටියට රොලී බරේල් විසින් හඳුනා ගනු ලැබ ඇත.

පාසල් දරුවාගේ ආහාර පෙට්ටියේ සිටි සර්පයා කුඩා නමුත් එම සර්පයාගේ විෂෙහි අඩුවක් නැති බව ඔහු පෙන්වාදෙයි.