ශනුද්‍රිට වැලන්ටයින් තෑගි දුන්නේ කවුද ? (Photos)

මේ දිනවල දෙවැනි ඉනිම හරහා රසික ආදරය දිනාගෙන ඉන්න කෙනෙක් තමයි ශනුද්‍රි ප්‍රියසාද් කියන්නේ. අදට යෙදිලා තියෙන ආදරවන්තයන්ගේ දිනය වෙනුවෙන් ශනුද්‍රිට වැලන්ටයින් තෑගි ලැබිලා. හැබැයි ශනුද්‍රි කියන්නේ එයාට පෙම්වතෙක් නැහැ කියලයි.


ඇයට ලැබුණු තෑගි ගැන ෆේස්බුක් ගිණුමේ මේ විදිහට දාලා තිබ්බා…