ගාස්තුව හරියට නොගෙව්වැයි සුරූපිණියට මළ පනී.. ඇමතිගේ නිරුවත් ඡායාරූපය බුකියේ දමයි

ආණ්ඩුවේ එක්තරා වියපත් දේශපාලනඥයෙකුගේ හැඩරුව ඇති අයෙක් උපන් ඇදුමෙන් සිටිනා ඡායාරූපයක් පසුගිය දිනවලදී සමාජ ජාලා ඔස්සේ වේගයෙන් හුවමාරු විය.

මෙම ඡායාරූපය සමාජ ජාලාවෙතට දමා ඇත්තේ එම ඇමතිවරයා විසින් යම්කිසි සේවාවක් ලබාගත් රූමත් කතක්, සේවාවට ගෙවීමට පොරොන්දු වූ මුදල හරිහැටි නොගෙවීම නිසා යැයි පැවසෙයි.

කෙසේ වෙතත් අදාල ඇමතිවරයා පවසා ඇත්තේ එම ඡායාරූපයේ තමන්ගේ නම ගසා නැති නිසා ඒ සිටින්නේ තමන් නොවන බවයි.

-colombotoday