තමිල්නාඩුව රත් කරමින් යලි ජයලලිතා ප්‍රාන්ත සභාවට

තමිල්නාඩුවේ හිටපු මහඇමතිනී ජයලලිතා ජයරාම්ගේ දැවැන්ත සේයාරුවක් තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත සභාවේ අද නිරාවරණය කෙරුණා.

එහෙත් එම අවස්ථාව වර්ජනය කළ ඞී.එම්.කේ. පක්ෂය සහ තමිල්නාඩු කොංග්‍රස් පක්ෂය ඊට විරෝධය පළ කර තිබෙනවා.

 ඒ, මූල්‍ය දුෂණ සම්බන්ධයෙන් වැරදිකාරියක වූ තැනැත්තියකගේ
සේයාරුවක්, සී.එන්. අන්නදුරෙයි සහ එම්.ජී. රාමචන්ද්‍රන් වැනි නායකයන්ගේ සේයාරූවලටත් වඩා විශාල ප්‍රමාණයෙන් එහි ප්‍රදර්ශනය කිරීම නිසයි.

එය ඉවත් කරන ලෙස ඔවුන් තමිල්නාඩු මහාධිකරණයේ නඩුවක් ද ගොනු කර තිබෙනවා.

කෙසේ නමුත්, තමිල්නාඩු ඒ.අයි.ඒ.ඞී.එම්.කේ. පක්ෂයේ නව නායක සහ මහඇමති ඊ. පලනිස්වාමි කියා සිටියේ ‘අම්මා’ යන නමින් ජනප්‍රසාදය ලත් ජයලලිතා, ප්‍රාන්තයට කීර්තියක් ගෙන ආ බවයි.