ඉරාජ් උපන්දිනය සමරපු හැටි - (video)

තරුණ පරපුරේ ජනප්‍රිය සංගීත ශිල්පියෙකු වන ඉරාජ් වීරරත්න ඉකුත් දින තම උපන්දිනය සමරනු ලැබුවා. ඒ ඔහුගේ නිවසේදීයි.


සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල මේ වන විට ඉහලින්ම සිටින තරුවක් වන ඔහු විවිධ නිර්මාණය හේතුවෙන්
සමාජ ජාල තුල කතාබහක් කතාබහක් ඇති කරනවා.