මුහුණ හදුනාගෙන අපරාධ කරුවන් අල්ලන්න චීන පොලීසියෙන් හදපු අව්කන්නාඩි - (Photos)

චීන පොලිසිය අපරාධවලට සම්බන්ධ සැකකරුවන් හඳුනාගැනීම සඳහා 'මුහුණු හඳුනාගැනීමේ තාක්ෂණය' අන්තර්ගත අව් කණ්ණාඩි විශේෂයක් භාවිතා කිරීම ආරම්භ කර ඇත.

අපරාධවලට සම්බන්ධවූවන්ගේ සහ නීතියේ රැහැනින් පලා යන පුද්ගලයන්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් 'දත්ත ගබඩාවකට' සම්බන්ධ කර ඇති එම අව් කණ්ණාඩි පැළදගත් පොලිස් නිලධාරීන්ට විශාල
පිරිසක් පරිලෝකනය කරමින්, ඔවුන් අතර සැඟවී සිටින සැකකරුවන් හඳුනාගැනීමට හැකි වෙයි.

එවැනි තාක්ෂණයක් භාවිතා කිරීම තුලින් රාජ්‍යයේ බල අධිකාරිය තවත් ශක්තිමත් විය හැකි බවට විවේචන එල්ල වී ඇත. ඉහත කී ආකාරයේ අව් කණ්නාඩි පාවිච්චි කරමින් සැකකරුවන් හත් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට දැනටමත් හැකි වී ඇති බව චීන රාජ්‍ය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

කාර්ය බහුල දුම්රිය ස්ථානවල එම අව් කණ්ණාඩි භාවිතා කරමින් සැකකරුවන් හඳුනා ගැනීමට පොලිසියට හැකි වී ඇත.එමගින් මෝටර් රථ අනතුරු සිදු කර පලා ගිය පුද්ගලයන්, මිනිස් ජාවාරමේ යෙදෙන්නන් ඇතුළු සැකකරුවන් හත් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.