විවාහ නොවූණු දසුන් පියෙක් වෙයි- (Photos)

දසුන් පතිරණ ගැන මේ දවස්වල බොහෝ දෙනා කතා බහ කරනවා. ඒ ඔහුගේ ආදරණිය පෙම්වතියට දුවක් ලැබෙන්න හිටිය නිසා.

දසුන්ගේත් ඔහුගේ ආදරණිය පෙම්වතිය හංසිගෙත් ආදරණිය බලාපොරොත්තු මේ වෙනකොට ඉටු වෙලා. ඒ ආදරණිය දුවකට
ආදරණිය තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න.

අද දහවල් පුද්ගලික රෝහලක තමයි ඔහුගේ ආදරණිය පෙම්වතිය දියණියව මෙලොවට බිහි කළේ. මේ වෙනකොට අලුත් බිළිදියට නමක් තබා තිබෙන බවත් ආරංචි මාර්ග සදහන් කරනවා.