සුරූපි නිරූපිකාව රවටා ඉතාලියට ගෙන්වාගනිමින් කළ අහස පොළව නුහුළන අපරාධය

ඉතාලියේදී පැහැරගත් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික සුරූපී මෝස්‌තර නිරූපිකාවක් ලිංගික වහල් සේවය සඳහා අලෙවි කිරීමට සුදානම් කළ පුද්ගලයෙක් පසුගිය දා අත්ඩංගුවට ගෙන ඇත.

Chloe Ayling නමැති මෙම යුවතිය රුපියල් කෝටි හතරකට අධික
මුදලකට අලෙවි කිරීමට  Lukasz Pawel Herba නමැති එංගලන්ත ජාතිකයා සැලසුම් කර තිබේ.

ඉතාලියේදී ඡායාරූප ගැනීම (Photo Shoot) සඳහා  බව පවසමින් මෙම යුවතිය ඉතාලියට ගෙන්වා ගැනීමෙන් අනතුරුව මෙම පැහැරගැනීම සිදු කර ඇත.

පැහැරගැනීමෙන් අනතුරුව සූට්කේස් එකක් තුළට මේ යුවතිය  දමා ඉතාලියේ Turin නගරයේ ගොවිපලකට  රැගෙන යාමටයි උත්සාහ කර ඇති අතර
මෙම තරුණියහට  කායික හිරිහැර සිදු කර ලිංගික හිරි හැරද සිදු කර ඇති බව වාර්තාවෙයි.