සීතල නිසා නොමැරි ජීවත්වෙන්න නහයත් එළියට දාගෙන කිඹුල්ලු කරන වැඩ - (Video & Photos)

ඇමරිකාව පුරා දැඩි ශීත කාලගුණික තත්ත්වයක් ව්‍යාප්ත වෙද්දී ජලාශවල සිටින කිඹුලන් නොමැරී ජීවත්වීම සඳහා අමුතු ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන ආකාරය විදෙස්  මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.

ජලාශවල මිදීමට ලක්වූ මතුපිට ජල ස්ථරයෙන් පිටතට නාසය
නිරාවරණය වනසේ සිටින අතරතුර ඔවුන්ගේ ශරීර උෂ්ණත්වය පහළ බසින අතර, අනතුරුව ඔවුන් තාවකාලික නිද්‍රා අවදියකට පත්වන බව පරිසරවේදීන් පෙන්වා දෙනවා.


.


gossip lanka