අභ්‍යවකාශයේ 6 වරක් සැරිසැරූ ගගනගාමියා මිහිපිටින් සමුගනී

1972 වසරේ ඇපලෝ 16 සඳ ගමනේදී සඳ මත ඇවිද ගිය, එම චාරිකාව ඇතුලූ 6 වරක් උඩුගුවනේ සැරිසැරූ ඇමරිකානු ගගනගාමී ජෝන් යං වයස අවුරුදු 87ක්ව සිටියදී ඊයේ මියගියා.

නාසා අභ්‍යවකාශ වැඩසටහන් 3 කට සහභාගි වූ ප්‍රථම ගගනගාමියා
මෙන්ම උඩුගුවනට තමා ප්‍රිය කරන සැන්ඩ්විච් එකක් රහසිගතව ගෙන ගිය ජෝන් යං සඳ මත පා තැබූ 9 වන මිනිසායි.

නාසා ජෙමිනි වැඩසටහන යටතේ දෙවරක් උඩු ගුවනට ගිය ජෝන් යං ඇපලෝ ලූනා වැඩසටහන යටතේ මෙන්ම අභ්‍යවකාශ ෂටල වැඩසටහන මගින්ද අභ්‍යවකාශයට ගොස් තිබෙනවා.

නාසා ආයතනය සමග වසර 42 ක් එක්ව කටයුතු කිරීමෙන් පසු ජෝන් යං 2004 වසරේදී විශ්‍රාම ගනු ලැබුවා.

gossip lanka