අවු 17ක තරුණයෙක් පිටකොටුව පොලීසිය ඇතුලේ කරගත්තුදේ

අපේ ජීවිත කොයිවෙලේ කොතනකදි නැතිවෙයිද කියලා කියන්න අපි දන්නේ නැහැ.

සරළවම කෙටියෙන් කියනවා නම් මරණය අපි හොයාගෙන එනවා මිසක්
අපි මරණය හොයාගෙන යන්න නරකයි.

ඒත් සමහරක් අය තමන් කරපු පුංචි වැරුද්දකට පවා ජීවිත වලින් වන්දි ගෙවනවා.

කවදාවත් එහෙම කරන්න එපා කියලයි අපි ඔයාලට කියන්නේ.

ඒත් තමන් කරපු වැරැද්දකට ජීවිතයෙන්ම වන්දි ගෙවූ තරුණයෙක් ගැන අපිට අද උදේ අහන්න ලැබුණා.

මේ තරුණයාගේ වයස අවුරුදු 17යි.

මෙයාව පිටකොටුව පොලීසියේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තියෙනවා.

ඒකට හේතුව තමයි මත්ද‍්‍රව්‍ය ළග තබා ගැනීමේ චෝදනාව.

ඊට පස්සේ මේ තරුණයා පිටකොටුව පොලීසියේ සිර මැදිරියකට දාලා තියෙනවා.

සිර මැදිරිය ඇතුලේ ඉන්න කොට මෙයා ගෙලවැළලාගෙන තියෙනවා.

ඉතිං මේකට හේතුව එයා මේ වැරැද්ද කළාද, නැතිනම් වෙන එකක් ද කියලා හරියටම කියන්න අපි දන්නේ නැහැ.

ඒ මොනවා වුනත් තමන්ගේ ජීවිතය නැති කරගත්ත එක නම් අනුමත කරන්න බැහැ.