මම උඹට මහත කොටා කියන්නේ නැතුව උඹ ඇයි මට වයසක මිනිහා කියන්නේ…?

ඇමරිකානු ජනාධිපති ට්‍රම්ප් සැලකෙන්නේ බොහෝම අවිධිමත් ටුවිටර් පණිවිඩ නිකුත් කරන පුද්ගලයෙකු ලෙසයි. ඔහු පසුගිය සමයේදී නිකුත් කල ටුවිටර් පණිවිඩ නිසා බොහෝ දෙනෙකු ඔහුව දැඩිව විවේචනය කලා.

ඊයේ දිනයේදී ඔහු විසින් නිකුත් කල ටුවිටර් පණිවිඩයක් මේ වනවිට
ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය තුල දැඩි අවධානයක් දිනාගෙන තිබෙනවා.

“මම ඔහුට කොට මහත මීනිහා කියන්නේ නැතිකොට ඇයි කිම් ජොන් උන් මට වයසක මිනිහා කියන්නේ? මම ඔහුත් එක්ක මිතුරු වෙන්න ගොඩාක් උත්සාහ කරනවා. සමහරවිට කවදා හරි අපි මිත්‍රයො වෙයි” යනුවෙන් ඔහු එහි සටහන් කර ඇත.