තනි ගලක් කපා නිමකල ලෝකයේ තිබෙන අරුම පුදුම පන්සල් ගුහාව

පාකිස්ථානය කලින් අයත්ව තිබුනේ ඉන්දියාවට. බංගලා දේශය පවා පෙරකල ජම්බුද්වීපයට අයත්. බ්‍රිතාන්‍යන් නිදහස ලබා ගැනීමෙන් පසුව පාකිස්ථානය ඉන්දියාවෙන් වෙන් වන්නෙ බටහිර පාකිස්ථානය සහ නැගෙනහිර පාකිස්ථානය ලෙසින්. පසුකාලයක නැගෙනහිර පාකිස්ථානය නව බංගලාදේශය ලෙසින් පාකිස්ථානයෙන් වෙන් වෙනවා.

ඉතින් පෙරකල මුළු ජම්බුද්වීපයම බෞද්ධයන් වාසය කල තැනක්. නමුත්
අද තත්වය අතිශයින් සෝචනීයයි. සුවහසක් බෞද්ධයන් සිටි පාකිස්ථානයේ අද බුදු පිළිම කෞතුක භාණ්ඩ වෙලා තියෙනව. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැඩි ආරක්ශාවක් යොදා තියෙන්නෙ මෝඩ අන්තවාදීන්ගෙන් ආරක්ශා කරගන්න. බලන්නකෝ පහළ පින්තූර දිහා. මේ අරුම පුදුම ලෙන් විහාරයක්.