නාඳුනන තරුණයෙක් එක්ක අඹු සැමි ජීවිතය ගැන කතා කල ගුරුවරියට වැඩ වරදී

නාඳුනන තරුණයෙකු සමග තම අඹු සැමි ඇසුර පිළිබඳ තොරතුරු කතා බහ කිරීම නිසා අපහසුතාවයට පත් ගුරුවරියක් පිළිබඳ තොරතුරු අළුත්ගම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙනවා.

මෙම තරුණ ගුරුවරියගේ දුරකතනයට නාඳුනන පුද්ගලයෙකුගෙන්
ලැබුනු ඇමතුමක් ඔස්සේ මෙම සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගී ඇති බව පොලීසිය සඳහන් කරනවා.

මෙම දුරකතන සංවාදය දෙදෙනා අතර නිරන්තරයෙන් පැවතී ඇති අතර එහිදී අඳින ඇඳුම් පැළඳුම්,කෑම බීම, යන එන ගමන් පිළිබඳව පවා පවසා ඇත. මෙම මිතුදම තවත් වැඩි වූ විට තම අඹු සැමි ජීවිතයේ තොරතුරු පවා ඔහුට ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

දින කිහිපයකට පසු ගුරුවරිය ඇමතූ අදාල තරුණයා විසින් ඇය විසින් කතා කල සියළු දේවල් විදුහල්පති වරයාට අසන්නට සලස්වන බව ප්‍රකාශ කරමින් බිය වද්දා පසුව දුරකතනය විසන්ධි කර ඇත. මේ හේතුවෙන් ඉමහත් කලබලයට පත් ගුරුවරියට අවසානයේ පොලීසියේ පිහිට පතන්නට සිදුවිය.

මේ පිළිබඳව අළුත්ගම පොලීසිය විසින් වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබනවා.