රුපියල් 5000කට දස වසරක සිර දඬුවම් දුන් ආන්දෝලනාත්මක නඩු තීන්දුව

ඉඩමක පස් ඉවත් කිරීමට සුදුසු බවට නිර්දේශ කිරීම සඳහා පුද්ගලයෙකුගෙන් රුපියල් 5,000ක අල්ලසක් ඉල්ලා ලබාගැනීම සහ ඒ සඳහා ආධාර අනුබල දීමේ චෝදනාවන්ට වරදකරුවන් වූ ගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරීවරයෙකුට සහ රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාරවරයෙකුට කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා විසින් බරපතළ වැඩ සහිත දසවසර බැගින් සිර දඬුවම් ඊයේ(19දා) නියම  කළේය.

මීට වසර දෙකකට ඉහතදී සමන්තුරේ ප්‍රදේශයේ ප්‍රදේශවාසියෙකුගෙන්
අල්ලස් ඉල්ලා ලබාගැනීම සහ ඒ සඳහා ආධාර අනුබල දීමේ චෝදනාවන්ට වරදකරුවන් වූ සමන්තුරේ ගොවිජන සේවා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් දෙදෙනාට රුපියල් 30,000ක දඩයක්ද නියම කළේය.

චෝදනාවන්ට වරදකරුවන් වීම නිසා මෙලෙස දඬුවම් නියම වූයේ සමන්තුරේ ගොවිජන සේවා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරීවරයෙකු ලෙස සේවය කළ අබ්දුල් ගෆූර් නමැත්තාට සහ එහි රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාරවරයෙකු ලෙස සේවය කළ උඳුමාන් ලෙබ්බේ මොහොමඩ් ඉක්බාල් නමැත්තාටය.