පබාගේ බබාගේ ඔබ නොදුටු ඡායාරූප එකතුවක්

උපේක්ෂා ස්වර්ණමාලි කියන්නේ කොයි කවුරුත් දන්න සහ ආදරේ කරන චරිතයක්…

ඒවගේම තමයි උපේක්ෂා දැන් පුංචි දරුවෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක්.

උපේක්ෂා ඇගේ දරුවා සමග ගත් ඡායාරූප බොහොමයක් සමාජජාල
මාධ්‍යයන්වලටද එකතු කර තිබුණා.

මේ එම ඡායාරූපවලින් කිහිපයක්.


gossip lanka